Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


Informacja o spółce

Dane ogólne i identyfikacyjne.
Zakres działalności

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków.Informacja o spółce

Spółka pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barczewie
przy ulicy Obrońców Warszawy 5, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powstała na mocy aktu założycielskiego Repertorium A Nr 3623/2003 z dnia 1.10.2003 r. z późn. zm.

Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 tj. z dnia 2019.08.01) – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu.

Na terenie Gminy Barczewo Zakład prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Barczewa
nr BIOŚ-7021.55.2014 z dnia 31.10.2014 r.

NIP739 33 74 527
REGON519573501
KRSSąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 21 671 000 zł.
BankMBS w Giżycku O/Barczewo
Nr konta40 9343 1028 0000 1599 2000 0010
BankBOŚ SA O/Olsztyn
Nr konta05 1540 1072 2021 5070 4701 0001

Siedziba zakładu

widok

Widok z góry

widok z góry