logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Informacja o spółce

Dane ogólne i identyfikacyjne.
więcej...
Zakres działalności

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków.więcej...
Inwestycje/Przetargi

Decyzje, plany rozwoju i modernizacji, przetargi.więcej...
Platforma zakupowa

ZWiK uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

https://platformazakupowa.pl/pn/zwikbarczewo

Inwestycje na lata 2021-2022

Planowana jest budowa sieci wodociągowej Barczewko–Biedowo–Dąbrówka Mała–Maruny na podstawie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z udziałem zarówno środków Gminy Barczewo przekazanych do spółki na podwyższenie wkładu pieniężnego, jak również z dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę:

  • Wartość kosztorysowa netto: 1 422 776,68 zł
  • Dofinansowanie od Marszałka: 879 410,00 zł
  • Wkład pieniężny Gminy: 224 000,00 zł
  • Planowany koniec inwestycji: 12.2022 r.