Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


Informacja o spółce

Dane ogólne i identyfikacyjne.
Zakres działalności

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków.Zakres działalności

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:
stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie
ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;
ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;
ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;
ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie
ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;
terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;
stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;
sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 334,8 km – w tym przyłącza 74,1 km
 1. lość przyłączy do budynków – 3 393;
 2. Ilość obsługiwanych odbiorców – 3 911;
 3. Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 115
Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:
 • Kronówko – styczeń 2007,
 • Kaplityny – 15 lipca 2010,
 • Krupoliny – 22 lipca 2010,
 • Dadaj – 7 marca 2011,
 • Maruny – 19.10.2017,
 • Szynowo – 19.10.2017,
 • Tęguty – 19.10.2017.

Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

mapa
Legenda:
 • Kolor niebieski – sieci wodociągowe;
 • Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.
Rys. Przyrost sieci i przyłączy wodociągowych (w tys. m3)
wykres
Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2019 roku (336,7 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 138 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 55,7 km.
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] - 98,50

Odprowadzanie ścieków

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:
oczyszczalnia ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 95,4 km
Przepompownie wyposażone w system monitorowania i zdalnego sterowania:
Barczewo, ul. Olsztyńska (centralna), ul. Gałczyńskiego,
Wrócikowo,
Ruszajny - Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;
Łęgajny, ul. Akacjowa (centralna), ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, Nadleśnictwo Łęgajny;
Wójtowo, centralna P1, P2 i P3, ul. Klonowa 2A, ul. Sosnowa, Nowy Dom, ul. Agrestowa 42;
Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2;
Barczewko centralna PG, P1, P2, P3.
 1. Ilość przyłączy do budynków – 1.454,
 2. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.713
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] - 65,50

Rys. Przyrost sieci kanalizacyjnych (w km)
wykres

Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej

mapa
Legenda:
 • Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn
Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2019 roku (95,4 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 64 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 3,77 km.