logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Cennik

Cennik usług pozostałych

ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15.11.2022r.
Lp. wyszczególnienie cena netto cena brutto
1. Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków wg. kalkulacji
2. Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora wg. kalkulacji
3. Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:
a badanie ciśnienia wody w jednym punkcie 238,00 zł 292,74 zł
b zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) 238,00 zł 292,74 zł
c otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) 238,00 zł 292,74 zł
d wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia - nieodpłatnie
e jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) 308,00 zł 378,84 zł
f trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków 2 240,79 zł 2 756,17 zł
4. Usługi wykonywane przez montera w tym:

a stawka roboczogodziny montera 107,25 zł 131,92 zł
b stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy 214,50 zł 263,84 zł
c. wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar wg. kalkulacji
5. Demontaż i montaż wodomierza:
wg dostawcy
a koszt wodomierza wg. dostawcy
b demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy 273,28 zł 336,13 zł
c montaż wodomierza przemysłowego wg. kalkulacji
6. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy 149,10 zł 183,39 zł
7. Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej 91,00 zł 111,93 zł
8. Remonty cząstkowe 160,99 zł 198,02 zł
9. Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) 208,91 zł 256,96 zł
10. Badanie wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych plus koszty dojazdu 200,00 zł 246,00 zł

KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU
Lp. wyszczególnienie netto brutto
1. Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika 243,68 zł 299,73 zł
2. Samochód OPEL MOVANO NO 7276 - koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
3. Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 - koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
4. Samochód REANULT MASTER NOL 48208 - koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
5. Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 - koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
6. Samochód OPEL MOVANO NO 4014W - koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
7. Zagęszczarka płytowa - koszt pracy za 1 mth 87,23 zł 107,28 zł
8. Przecinarka do betonów i asfaltów - koszt pracy za 1mth 32,48 zł 39,95 zł
9. Młot pneumatyczny - koszt pracy za 1 mth 95,23 zł 117,13 zł
10. Agregat - koszt pracy za 1 mth 87,22 zł 107,28 zł
11. Mercedes Benz WUKO NOL 01LF - do udrożniania kanalizacji - koszt za 1 mth pracy 360,82 zł 443,81 zł
12. Minikoparka 168,00 zł 206,64 zł
13. Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz 320,68 zł 394,44 zł
14. Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 2,00 zł 2,46 zł
15. Koszty upomnienia - 8,12 zł

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

Do pobrania...