logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Cennik

Cennik usług pozostałych

ceny usług odpłatnych obowiązujące od 01.09.2022r.
Lp. wyszczególnienie cena netto cena brutto
1. Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków wg. kalkulacji
2. Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora wg. kalkulacji
3. Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:
a badanie ciśnienia wody w jednym punkcie 170,00 zł 209,10 zł
b zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) 170,00 zł 209,10 zł
c otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) 170,00 zł 209,10 zł
d wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia - nieodpłatnie
e jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) 220,00 zł 270,60 zł
f trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków 2 240,79 zł 2 756,17 zł
4. Usługi wykonywane przez montera w tym:

a stawka roboczogodziny montera 65,00 zł 79,95 zł
b stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy 130,00 zł 159,90 zł
c wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar wg. kalkulacji
5. Montaż i demontaż wodomierza:

a koszt wodomierza wg. dostawcy
b montaż i demontaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy 195,20 zł 240,10 zł
c montaż wodomierza przemysłowego wg. kalkulacji
6. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy 106,50 zł 131,00 zł
7. Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej 65,00 zł 79,95 zł
8. Remonty cząstkowe 114,99 zł 141,44 zł
9. Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) 149,22 zł 183,54 zł

KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU
Lp. wyszczególnienie netto brutto
1. Koszt roboczogodziny pracownika wod-kan 41,80 zł 51,41 zł
2. Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika 174,06 zł 214,09 zł
3. Samochód OPEL MOVANO NO 7276 - koszt za 1 km 2,07 zł 2,55 zł
4. Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 - koszt za 1 km 2,07 zł 2,55 zł
5. Samochód REANULT MASTER NOL 48208 - koszt za 1 km 2,07 zł 2,55 zł
6. Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 - koszt za 1 km 2,07 zł 2,55 zł
7. Samochód OPEL MOVANO NO 4014W - koszt za 1 km 2,07 zł 2,55 zł
8. Zagęszczarka płytowa - koszt pracy za 1 mth 62,31 zł 76,64 zł
9. Przecinarka do betonów i asfaltów - koszt pracy za 1mth 23,20 zł 28,54 zł
10. Młot pneumatyczny - koszt pracy za 1 mth 68,02 zł 83,66 zł
11. Agregat - koszt pracy za 1 mth 62,30 zł 76,63 zł
12. Mercedes Benz WUKO NOL 01LF - do udrożniania kanalizacji - koszt za 1 mth pracy 257,73 zł 317,01 zł
13. Minikoparka 120,00 zł 147,60 zł
14. Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz 229,06 zł 281,74 zł
15. Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 0,27 zł 0,33 zł
16. Koszty upomnienia - 8,12 zł

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

Do pobrania...