logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

EPUAP

Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki Zakładu to: /zwikbarczewo/SkrytkaESP

Przesyłanie dokumentu elektronicznego:

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

ścieżka dostępu: Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB.

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd - tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.