Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, historia, regulaminy, ustawy, struktura zatrudnienia.


Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


Aktualności

Przedstawiamy zalecenia Ministerstwa Zdrowia, które pomagają zapobiegać zakażeniu koronawirusem.

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
info1
info2

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

dokument (pdf)

tabela z cenami (taryfa)

cenik

Regulamin

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

dokument (pdf)

Twardość wody

Twardość wody w sieci miejskiej Barczewo wynosi 270 mg/l CaCO3 – średnio twarda (norma 60 – 500 mg/l CaCO).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2017 r., poz. 2294

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

dokument (pdf)

Czego nie wrzucamy do kanalizacji

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
nie wolno