logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Aktualności

Komunikat PINB

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Informacja dotycząca bakterii Legionella.

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

dokument (pdf)

Źródło: Główny Inspektor Sanitarny

dokument (pdf)

Źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna

dokument (pdf)

Legionella w wodzie ciepłej.

Źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem SARS-COV2.

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Archiwalne - Przedstawiamy zalecenia Ministerstwa Zdrowia, które pomagają zapobiegać zakażeniu koronawirusem.

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
info1
info2

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Tabela z cenami (taryfa) na lata 2021-2024

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

L.p.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat


Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie
od 09.09.2021 r.

do 08.09.2022 r.

W okresie
od 09.09.2022 r.

do 08.09.2023 r.

W okresie
od 09.09.2023 r.

do 08.09.2024 r.

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m3)

3,67

3,68

3,69

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3

3,08

3,10

3,13

2

Grupa 2

Cena wody (zł/m3)

3,67

3,68

3,69

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych

2,41

2,43

2,46

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

L.p.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat


Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie
od 09.09.2021 r.

do 08.09.2022 r.

W okresie
od 09.09.2022 r.

do 08.09.2023 r.

W okresie
od 09.09.2023 r.

do 08.09.2024 r.

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,32

9,39

9,46

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3

3,21

3,21

3,22

2

Grupa 2

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,32

9,39

9,46

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych

1,39

1,39

1,40

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do pobrania...

tabela z cenami (taryfa) na lata 2018-2021

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

L.p.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat


Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesięca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m3)

3,20

3,35

3,48

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych

2,14

2,14

2,14

Stawka opłaty abonamentowej - pozostali odbiorcy (zł/m3)

3,00

3,00

3,00

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków

L.p.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat


Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesięca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,22

8,49

8,78

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych

1,06

1,06

1,06

Stawka opłaty abonamentowej - pozostali odbiorcy (zł/m3)

2,31

2,31

2,31

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do pobrania...

Regulamin

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Twardość wody

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Czego nie wrzucamy do kanalizacji

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
nie wolno

Susza hydrologiczna

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Oszczędzanie wody

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Retencja wody

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Ciśnienie wody w instalacji wewnętrznej w budynkach

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Zasoby wody w Polsce

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...

Przyczyny mętnej/brudniej wody w sieciach Miasta i Gminy Barczewo

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Do pobrania...