logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Logowanie do serwisu

Aby przeglądać tę część serwisu, należy kliknąć w ikonę hydrant, który przeniesie Cię na stronę logowania. Osoby zainteresowane dostępem do serwisu muszą posiadać login. Login można uzyskać w siedzibie ZWiK.

Serwis dla odbiorców

Logowanie do serwsu

Opis stanu licznika on-line

Dostęp do indywidualnego konta odbiorcy usługi net-Woda realizowany jest po aktywacji konta na stronie https://www.zuiduet.net.pl/net i wyborze zakładki Aktywacja konta. Dotyczy odbiorców, którzy do chwili obecnej nie korzystali z usługi elektronicznego rozliczania zużycia wody.

Aby aktywować konto, w pierwszej kolejności należy wysłać adres własnej poczty elektronicznej wraz z danymi odbiorcy na adres usługodawcy: netwoda@zuiduet.net.pl

Na wskazany adres zostanie wysłany przydzielony przez usługodawcę login, który po uruchomieniu wyżej wskazanego linku i wyborze zakładki Aktywacja konta wpisujemy kolejno w polach:

  • przydzielony login
  • własne hasło
  • powtarzamy hasło
  • adres e-mail

Po dokonaniu powyższych czynności zostanie wysłany na wskazany adres mailowy odbiorcy link aktywacyjny wraz z loginem i podanym hasłem. Kliknięcie linku z e-maila powoduje aktywacje konta użytkownika w systemie net-Woda.

Dnia 12-10-2019 dla każdego odbiorcy, który dotychczas podawał stan wodomierza on-line, został wysłany pocztą elektroniczną przydzielony login do aktywacji konta w systemie net-Woda.
UWAGA warunkiem aktywacji usługi elektronicznej jest posiadanie umowy na usługi wod-kan.

Do pobrania...