logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Dokumenty

Wnioski/Zlecenie/Umowy

Do pobrania...

Dokumenty do odbioru sieci/przyłączy wod-kan

Dokumenty wymagane do odbioru sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wynikają z przepisów Prawa Budowlanego (tekst jedn. DZ.U. z 2019 poz. 1186 z później. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy i powinny być przygotowane i skompletowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane (kierownik budowy).
Przykładowe dokumenty do odbioru sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

  1. Geodezyjny pomiar wybudowanej infrastruktury,
  2. Zestawienie długości sieci,
  3. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie w trybie art. 30 Prawa Budowlanego,
  4. Sprawozdanie z badań jakości wody w zakresie mikrobiologicznym – dotyczy sieci wodociągowej,
  5. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanych i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz obowiązującymi w tym zakresie normami,
  6. Protokół próby szczelności,
  7. Oświadczenie właściciela terenu o przywróceniu do stanu pierwotnego, po wykonaniu robót ziemnych,
  8. Pomiar wydajności hydrantu zewnętrznego – dotyczy sieci wodociągowej.

Schematy montażu wodomierzy

Schemat montażu wodomierza głównego

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
Doc

Schemat montażu dwóch wodomierzy głównych

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
Doc

Schemat montażu wodomierza głównego wraz z podlicznikami do pomiaru wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
Doc

Schemat montażu wodomierza głównego wraz z podlicznikiem mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
Doc

Do pobrania...

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...