logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Informacja o spółce

Dane ogólne i identyfikacyjne.
więcej...
Zakres działalności

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków.więcej...
Inwestycje/Przetargi

Decyzje, plany rozwoju i modernizacji, przetargi.więcej...
Platforma zakupowa

ZWiK uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

https://platformazakupowa.pl/pn/zwikbarczewo

Inwestycje na lata 2021-2022

Planowana jest budowa sieci wodociągowej Barczewko–Biedowo–Dąbrówka Mała–Maruny na podstawie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z udziałem zarówno środków Gminy Barczewo przekazanych do spółki na podwyższenie wkładu pieniężnego, jak również z dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę:

  • Wartość kosztorysowa netto: 1 422 776,68 zł
  • Dofinansowanie od Marszałka: 879 410,00 zł
  • Wkład pieniężny Gminy: 224 000,00 zł
  • Planowany koniec inwestycji: 12.2022 r.

Przetargi i zapytania ofertowe
Sierpień 2022
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz ze studniami na terenie gminy Barczewo wraz z załącznikami.
Styczeń 2022
Zapytanie ofertowe na Zakup wraz z dostawą Kamery Inspekcyjnej.
Zapytanie ofertowe na wykonanie inspekcji TV czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Barczewo.
Październik 2021
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zapytanie ofertowe na dostawę przez Wykonawcę czynnej energii elektrycznej dla obiektów ZWiK Barczewo.
Wrzesień 2021
Sierpień 2021
Czerwiec 2021
Regulamin